Cam Lâm: Phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ Sáu, 24/03/2017, 06:00 [GMT+7]

Ngày 23-3, UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017.


Năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được huyện triển khai đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 186 tỷ đồng, đạt 118,8% kế hoạch; xây dựng và sửa chữa 9 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách với kinh phí 240 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,15%, đạt gần 117% kế hoạch. Đến hết năm 2016, huyện có 4 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đạt kế hoạch đề ra…


Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.


PHAN HƯƠNG

.

các thông tin tiện ích