Từ 20/8: Thực hiện quy định mới nhất về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức

Thứ Ba, 18/08/2020, 18:07 [GMT+7]

Từ 20/8: Thực hiện quy định mới nhất về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức

Không đánh giá chất lượng công chức chưa công tác đủ 6 tháng, thời điểm xếp loại chất lượng công chức tiến hành trước 15/12 hàng năm…là những quy định mới nổi bật tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/8/2020
 
Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này hướng dẫn cụ thể về việc xếp loại hàng năm với cán bộ công chức nghỉ thai sản. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
 
Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, nếu vắng mặt do nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, đơn vị đang công tác.

 

Nhiều quy định mới nhất về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ 20/8 (ảnh minh họa)

Nhiều quy định mới nhất về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ 20/8 (ảnh minh họa)

 

Về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, đánh giá công chức chuyển công tác mà có thời gian làm ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (hiện nay không đề cập đến không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ);
 
Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức được tiến hành trước ngày 15/12 hàng năm. Thực hiện đánh giá, xếp loại trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng thì công chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tấc để thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Nghị định này.
 
Đặc biệt, Nghị định còn quy định, không đánh giá chất lượng công chức chưa công tác đủ 6 tháng.
 
Cụ thể, công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản;
 
Công chức nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 3- dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công chức nghỉ chế độ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
 
Việc đánh giá, xếp loại này phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá công chức.
 
Bên cạnh đó, quá trình đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Riêng với công chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
 
Theo An ninh Thủ đô
.

các thông tin tiện ích