Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Thứ Ba, 11/08/2020, 21:06 [GMT+7]

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 2533/BHXH-BT về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.


Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất hiện nay vẫn còn gặp khó khăn; đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng (lần đầu) tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4-5-2020 thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ở hai trường hợp trên tối đa đến hết tháng 12-2020.


Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH.


T.K

.

các thông tin tiện ích