Người lao động làm thêm tối đa 40 giờ/tháng

Thứ Tư, 12/08/2020, 22:47 [GMT+7]

Người lao động làm thêm tối đa 40 giờ/tháng

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.


Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 40 giờ trong 1 tháng; bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019.


Như vậy, từ ngày 1-1-2021, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động làm thêm giờ tối không quá 40 giờ trong 1 tháng và phải đáp ứng đủ các điều kiện khác theo quy định nêu trên.


T.K 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 32 giây...