Người lao động khó khăn do Covid-19 được miễn phí công đoàn

Thứ Tư, 12/08/2020, 16:54 [GMT+7]

Người lao động khó khăn do Covid-19 được miễn phí công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về miễn đóng đoàn phí công đoàn, trong đó bổ sung trường hợp khó khăn do Covid-19.
 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Công văn số 771/TLĐ gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc về miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

 

Người lao động có mức lương thấp hơn 1,49 triệu đồng/tháng được miễn phí công đoàn
Người lao động có mức lương thấp hơn 1,49 triệu đồng/tháng được miễn phí công đoàn

 

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí công đoàn.
 
Cụ thể, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập này.
 
Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020.
 
Mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Việc miễn phí công đoàn nhằm tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
 
 
Theo An ninh Thủ đô
.

các thông tin tiện ích