Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Thứ Hai, 10/08/2020, 23:19 [GMT+7]

Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BNN) bắt buộc.


Theo đó, điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ khám chữa BNN như sau: Đối với khám BNN, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám BNN tính theo biểu giá khám BNN do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám BNN sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả nhưng không quá 800.000 đồng/người/lần khám (hiện nay, mức hỗ trợ không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).


Đối với chữa BNN, mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa BNN tính theo biểu giá tại thời điểm người lao động chữa BNN theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả nhưng không quá 15 triệu đồng/người (hiện nay, mức hỗ trợ không quá 10 lần mức lương cơ sở/người). Đồng thời, giữ nguyên số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.


Nghị định 88 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020 và thay thế Nghị định 37 ngày 15-5-2016.


G.C (Tổng hợp)

.

các thông tin tiện ích