Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Chủ Nhật, 02/08/2020, 22:06 [GMT+7]

Quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.


Cụ thể, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động khi người lao động được phát hiện bệnh nghề nghiệp mà có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên. Mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp bằng 50% chi phí khám tính theo biểu giá sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.


Về hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp, người lao động được hỗ trợ khi được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp mà có bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và có bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh bằng 50% chi phí chữa bệnh tính theo biểu giá khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi lao động là 2 lần và trong 1 năm chỉ được nhận hỗ trợ 1 lần.


V.G (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích