Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em

Thứ Năm, 04/03/2021, 21:28 [GMT+7]

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, bảo đảm an toàn cho trẻ em và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt quan tâm các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng phù hợp; hỗ trợ phòng, ngừa sang chấn tâm lý; phòng, chống nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nội dung: Theo dõi, cập nhật tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến trẻ em; truyền thông bằng nhiều hình thức hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19; liên hệ Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để tổ chức tham vấn, tập huấn trực tuyến dành cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh tại các điểm cách ly tập trung và cơ sở giáo dục có học sinh cách ly tại gia đình về an toàn cho trẻ em, chăm sóc, ổn định tâm lý...


VĨNH THÀNH

.

các thông tin tiện ích