Phường Vạn Thạnh: Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá

Chủ Nhật, 23/12/2018, 23:27 [GMT+7]

Phường Vạn Thạnh: Đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá

Đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và quy định “Cấm hút thuốc lá” nơi công cộng, nơi làm việc được UBND phường Vạn Thạnh (TP. Nha Trang) thường xuyên quan tâm, qua đó góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn phường.

 

Người dân đến liên hệ công tác tại UBND phường Vạn Thạnh luôn được nhắc nhở, hướng dẫn về nội quy “Cấm hút thuốc lá”.

Người dân đến liên hệ công tác tại UBND phường Vạn Thạnh luôn được nhắc nhở, hướng dẫn về nội quy “Cấm hút thuốc lá”.


Phường Vạn Thạnh đã kiện toàn ban Chỉ đạo (BCĐ) PCTHTL gồm 6 thành viên và 11 tổ trưởng dân phố. BCĐ đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động trên địa bàn phường nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong phường về công tác PCTHTL; tăng cường nhận thức của người dân, cán bộ, công chức về tác hại của hút thuốc lá đến bản thân, gia đình và cộng đồng.


Lãnh đạo phường Vạn Thạnh cho biết, phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật PCTHTL, nhất là quy định “Cấm hút thuốc lá” nơi công cộng, nơi làm việc. Trong năm, Đài Truyền thanh phường tuyên truyền mỗi tháng một lần, đồng thời tăng thời lượng lên 6 lần trong tuần lễ hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (25 đến 31-5-2018). UBND phường cũng phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng - Văn hóa thể thao phường tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật PCTHTL và quy định “Cấm hút thuốc lá” nơi công cộng, nơi làm việc cho 70 cán bộ, công chức, cán bộ các ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong phường; kết hợp với Trạm Y tế phường tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố cho hơn 200 người dân. Ngoài ra, các thành viên BCĐ còn lồng ghép các buổi họp dân ở các tổ dân phố và các buổi sinh hoạt đoàn thể của phường để tuyên truyền về PCTHTL dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, từ đó thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá trong cộng đồng.


Phường cũng tiến hành niêm yết các biển “Cấm hút thuốc lá”, nội quy cấm hút thuốc lá tại phòng tiếp dân, hội trường UBND phường, Trạm Y tế, Công an phường, các điểm sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố; treo pano “Cơ quan không khói thuốc” tại mặt tiền UBND phường để các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác thực hiện. Cơ quan đã xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở có nội dung cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc. Công đoàn cơ sở phường xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc, đây là tiêu chí thi đua của đơn vị để xét cơ quan văn hóa, phấn đấu xây dựng cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. Đến nay, mô hình không khói thuốc được thực hiện và duy trì thường xuyên với 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết xây dựng cơ quan không khói thuốc lá ngay từ đầu năm trong hội nghị cán bộ, công chức. Tại trụ sở UBND phường, hàng ngày, UBND phường giao trách nhiệm cho bộ phận trực kịp thời phát hiện và mời những người đến liên hệ công việc có hành vi hút thuốc ra ngoài, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nội quy cấm hút thuốc trong cơ quan.


Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh cho biết, công tác PCTHTL trên địa bàn phường được xem là nhiệm vụ thường xuyên. Nhờ đó, đã nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn phường chấp hành và thực hiện nghiêm túc Luật PCTHTL tại cơ quan, đơn vị, nơi công cộng. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của hút thuốc lá, hút thuốc lá thụ động trong cán bộ, công chức và nhân dân; triển khai việc giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc tại cơ quan; thực hiện các biện pháp chế tài theo quy định đối với cán bộ, công chức vi phạm nội quy…


MAI HOÀNG

.

các thông tin tiện ích