12:06, 29/06/2022

Sớm phủ kín quy hoạch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày 28-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương về kế hoạch phủ kín các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 28-6, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương về kế hoạch phủ kín các quy hoạch trên địa bàn tỉnh.


Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, toàn tỉnh dự kiến có tổng cộng 231 quy hoạch, với tổng nhu cầu vốn hơn 856 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo dự kiến số lượng các quy hoạch, bao gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tổng hợp nhu cầu quy hoạch của các địa phương, trên tinh thần phải thực hiện các bước từ quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Các địa phương cần xác định quy hoạch nào cần ưu tiên làm trước, căn cứ tình hình thực tế của địa phương kêu gọi tài trợ kinh phí để phủ kín quy hoạch trên tinh thần bám sát Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Những nơi không quy hoạch nông thôn mới phải báo cáo UBND tỉnh để trình lên HĐND tỉnh. Yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước tỉnh về nhiệm vụ làm quy hoạch. Các Sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư phải bố trí, giám sát, quản lý ngân sách làm quy hoạch.


V.K