01:06, 29/06/2022

Dự án CCSEP Nha Trang: UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất bồi thường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1814 phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang). 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1814 phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (dự án CCSEP Nha Trang). Việc phê duyệt giá đất nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ dự án CCSEP Nha Trang.


Gỡ điểm nghẽn


Từ tháng 11-2021 đến nay, công tác đền bù, GPMB dự án CCSEP Nha Trang chỉ thực hiện được 2% công việc đề ra, nguyên nhân chính là do giá đất bồi thường chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Nhằm giải quyết điểm nghẽn nêu trên, sau chuyến công tác lần thứ 9 của đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (ngày 2 đến 8-6), UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp rà soát tiến độ của dự án. Hàng tuần, UBND TP. Nha Trang cũng chủ trì họp tiến độ GPMB của dự án để nghe báo cáo vướng mắc từ các đơn vị liên quan và có chỉ đạo cụ thể.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các gói thầu  thuộc dự án CCSEP Nha Trang.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các gói thầu thuộc dự án CCSEP Nha Trang.


Sau quá trình làm việc khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt, ngày 24-6 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1814 phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án CCSEP Nha Trang. Theo đó giá đất cụ thể để tính bồi thường sẽ áp dụng theo loại đất, vị trí tại Quyết định số 04/2020 ngày 18-2-2020 của UBND tỉnh.

 

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh (chủ đầu tư dự án CCSEP Nha Trang), dự án có tổng cộng 549 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã hoàn thành kiểm kê 541 trường hợp; phê duyệt phương án bồi thường 11 trường hợp; chi trả tiền bồi thường được 10 trường hợp.

Cụ thể, tại phường Vĩnh Phước: Đường 2-4 (đoạn từ nam cầu Hà Ra đến Hòn Chồng và Chung cư Vĩnh Phước) theo vị trí, loại đất (đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm) có giá đất dao động từ 540.000 đồng đến 26,1 triệu đồng/m2; đường Ngô Đến (đoạn từ đường 2-4 đến hết chùa Hải Ấn và hết xưởng đóng tàu Composite) giá từ 396.000 đồng đến 9,6 triệu đồng/m2. Tại xã Vĩnh Ngọc: Đường Hòn Nghê (đoạn từ ngã ba đường QH1 đến Đá Chồng Hòn Nghê), đoạn từ Đá Chồng Hòn Nghê đến cầu gỗ Vĩnh Ngọc, từ đường sắt Nguyễn Khuyến đến nhà ông Huỳnh Văn Lịnh và đoạn từ chắn đường sắt Ngọc Hiệp (Nguyễn Khuyến) đến cầu gỗ Vĩnh Ngọc giá từ 180.000 đồng đến 3,6 triệu đồng/m2. Đối với giá đất nông nghiệp các vị trí còn lại trong ranh giới dự án tại địa bàn phường Vĩnh Phước có giá 120.000 đồng/m2, xã Vĩnh Ngọc 73.500 đồng/m2. Đối với loại đất thương mại dịch vụ, tùy theo từng vị trí cụ thể, thời gian thuê đất, sẽ tính bằng 80% giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tính bằng 60% giá đất ở. Đối với thửa đất ở thu hồi nếu có vị trí tiếp giáp nhiều đường, nhiều hẻm (vị trí đặc biệt), giá đất cụ thể tính bồi thường được xác định trên cơ sở giá đất ở cụ thể đã phê duyệt nhân với hệ số vị trí tiếp giáp quy định tại Quyết định số 04/2020 của UBND tỉnh.  


Cùng với đó, giá đất tính tiền sử dụng đất tái định cư được phê duyệt cụ thể như sau: Khu dân cư tái định cư Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang), đường quy hoạch rộng 20m sẽ có giá 12,96 triệu đồng/m2, đường quy hoạch rộng 13m giá 10,8 triệu/m2, đường quy hoạch rộng 10m giá 9 triệu đồng/m2. Việc xác định vị trí, diện tích, loại đất đối với các thửa đất thu hồi để áp giá bồi thường, hỗ trợ do UBND TP. Nha Trang thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.


Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án


Ông Hồ Tấn Quang - Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh cho biết, sau khi UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án CCSEP Nha Trang, nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án, ban đã đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện một số nội dung như: Đối với các trường hợp đủ điều kiện lập phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đề nghị trung tâm tổng hợp gửi các phòng chuyên môn lấy ý kiến trước khi trình Hội đồng bồi thường họp xét; các trường hợp đã họp thông qua Hội đồng bồi thường, đề nghị trung tâm hoàn thiện hồ sơ trình ban hành thông báo niêm yết theo quy định. Đối với các trường hợp đã kết thúc thời gian niêm yết, đề nghị trung tâm hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước khi trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt theo giá đất bồi thường đã được phê duyệt.


THÁI THỊNH