01:06, 29/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Nha Trang

Sáng 28-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Nút giao Ngọc Hội; Khu tái định cư Ngọc Hiệp; các hạng mục kè Nam sông Cái, Nhà máy Xử lý nước thải phía Bắc, trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang...

Sáng 28-6, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Nha Trang, gồm: Nút giao Ngọc Hội; Khu tái định cư Ngọc Hiệp; các hạng mục kè Nam sông Cái, Nhà máy Xử lý nước thải phía Bắc, trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ở giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ở giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu tái định cư Ngọc Hiệp.


Qua quá trình kiểm tra và nghe báo cáo của các cơ quan, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu UBND TP. Nha Trang khẩn trương chỉ đạo, tập trung nguồn lực để kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công các dự án; phê duyệt ngay phương án bồi thường tại những khu vực đã đủ điều kiện mà không đợi hoàn thiện cả hồ sơ; khẩn trương giải phóng mặt bằng tại những khu vực được xác định ưu tiên thi công hạng mục Nhà máy Xử lý nước thải phía Bắc… Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh khẩn trương đấu thầu lại hợp đồng xây dựng Khu tái định cư Ngọc Hiệp theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thẩm định bản đồ, áp dụng phương án giá đã được phê duyệt và trình thẩm định giá theo quy định đối với các hạng mục thuộc Dự án CCSEP Nha Trang; tạm ứng trước tiền bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng… Sở Giao thông vận tải chuẩn bị phương án phân luồng giao thông, nhất là khi thi công nhánh N2 của Nút giao Ngọc Hội.


THÀNH NAM