11:06, 29/06/2022

Một số dự án trên địa bàn Nha Trang: Chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng

Hiện nay, một số dự án do Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND TP. Nha Trang tập trung nguồn lực, phối hợp với  Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiện nay, một số dự án do Ban Quản lý (BQL) Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND TP. Nha Trang tập trung nguồn lực, phối hợp với BQL Dự án phát triển tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.


Tiến độ không đạt yêu cầu


BQL Dự án phát triển tỉnh đang làm chủ đầu tư các dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCSEP Nha Trang), Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, Thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô. Thời gian qua, các đơn vị, địa phương có liên quan đã tập trung giải quyết cơ bản các vướng mắc kéo dài như: Kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lập và thông qua các phương án bồi thường. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc chưa đáp ứng được theo mốc thời gian kế hoạch tiến độ GPMB.

 

Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.


Tại cuộc họp mới đây, ông Hồ Tấn Quang - Giám đốc BQL Dự án phát triển tỉnh cho biết, Dự án CCSEP Nha Trang có 549 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay, kiểm kê được 541 hộ, xác định nguồn gốc đất 139 hộ và mới họp thông qua phương án bồi thường cho 65 hộ. Trong đó, hạng mục đường và kè phía nam sông Cái Nha Trang có 397 hộ bị ảnh hưởng, đến nay chưa họp thông qua phương án bồi thường được trường hợp nào. Công tác GPMB hạng mục tuyến cống hộp trên đường số 4 cũng gần như không có chuyển biến, phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân chưa được phê duyệt. BQL đã nhiều lần có văn bản gửi các bên liên quan và có đề xuất hướng giải quyết nhưng chưa có kết quả.


Đối với Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, đến nay, hơn 1.000 ngôi mộ bị ảnh hưởng đã thực hiện di dời, chi trả bồi thường với khoảng 7 tỷ đồng; còn 384 hộ bị ảnh hưởng nhưng mới bồi thường được 242 trường hợp với khoảng 30 tỷ đồng. Nhà thầu đã dừng thi công và rời khỏi công trường do chậm bàn giao mặt bằng đã gây thiệt hại cho nhà thầu. Điều đó ảnh hưởng đến việc bàn giao 196 lô đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi chính dự án này và Dự án CCSEP Nha Trang. Để đảm bảo tiến độ đã cam kết, BQL Dự án phát triển tỉnh đang phối hợp với nhà thầu thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng. Đồng thời, gấp rút tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà thầu mới để thi công phần còn lại.


Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang có 33 thửa đất bị ảnh hưởng, đến nay đã kiểm kê xong nhưng mới chỉ thông qua hội đồng bồi thường 9 trường hợp và chưa bồi thường trường hợp nào. Liên quan đến 17 trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường vành đai 2 (đoạn tiếp giáp với Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang), UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất của 17 trường hợp này tại Quyết định 4882 ngày 28-12-2021. Thế nhưng đến nay, phương án bồi thường vẫn chưa được lập và thông qua hội đồng bồi thường. Còn Dự án Thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô vướng mắc do một số hộ dân chống đối thi công hạng mục tuyến cống hộp (đoạn đi qua Dự án Khu dân cư Nam Vĩnh Hải). BQL đã đề nghị Công an TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nhà thầu thi công công trình để kịp tiến độ như đã cam kết.


Phối hợp để đẩy nhanh


Mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB các dự án do BQL Dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Đánh giá tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB Dự án CCSEP Nha Trang chậm, không đạt yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, Ông Nguyễn Anh Tuấn giao UBND TP. Nha Trang chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và UBND các xã, phường: Ngọc Hiệp, Vạn Thắng, Vĩnh Phước, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hải bám sát kế hoạch, tiến độ chi tiết thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành theo các mốc thời gian đối với từng hạng mục cụ thể. Hàng tuần, các xã, phường phải bố trí lịch họp để rà soát giải quyết công việc còn tồn đọng liên quan đến Dự án CCSEP Nha Trang. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm trễ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác GPMB, bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án.


Đối với Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, UBND tỉnh yêu cầu BQL Dự án phát triển tỉnh khẩn trương hoàn tất việc thanh lý hợp đồng với nhà thầu cũ, sớm triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu mới; triển khai thi công hoàn thiện hạ tầng đối với 196 lô tái định cư nhằm giải quyết nhu cầu tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng của Dự án CCSEP Nha Trang. Đối với Dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, ông giao UBND TP. Nha Trang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để trình Hội đồng bồi thường họp xét thông qua theo quy định. Đối với 17 trường hợp bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường vành đai 2, đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh áp giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt để trình Hội đồng bồi thường họp xét thông qua và trình UBND TP. Nha Trang phê duyệt.


VĂN KỲ