11:06, 29/06/2022

Để đô thị mới Cam Lâm triển khai đúng tiến độ

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm. Theo đó, hiện nay, tiến độ lập các quy hoạch liên quan đảm bảo theo quy định. Thời gian tới, các sở, ngành cần có sự phối hợp, trao đổi với các bộ, ngành, chủ động rà soát các nội dung để đảm bảo tiến độ lập các quy hoạch theo quy định.

 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình báo cáo tiến độ triển khai xây dựng Đô thị mới Cam Lâm. Theo đó, hiện nay, tiến độ lập các quy hoạch liên quan đảm bảo theo quy định. Thời gian tới, các sở, ngành cần có sự phối hợp, trao đổi với các bộ, ngành, chủ động rà soát các nội dung để đảm bảo tiến độ lập các quy hoạch theo quy định.


Xác định 7 phân khu


Theo tờ trình, hiện nay, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở 14 xã, thị trấn về Nhiệm vụ quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm. Qua tổng hợp, nhìn chung, người dân cơ bản thống nhất với Nhiệm vụ quy hoạch Đô thị mới Cam Lâm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cần xem xét tính toán, chỉnh trang các khu dân cư hiện trạng. Trường hợp cần phải giải phóng mặt bằng, cần bố trí phương án tái định cư, đền bù hợp lý. Bên cạnh đó, cần phải đưa ra phương án chuyển đổi nghề nghiệp thích hợp, phù hợp với điều kiện sống của người dân. Thời gian tới, UBND huyện Cam Lâm tiếp tục thực hiện báo cáo thông qua HĐND huyện.

 

Huyện Cam Lâm xác định có 7 phân khu để phát triển.

Huyện Cam Lâm xác định có 7 phân khu để phát triển.


Đến nay, UBND huyện Cam Lâm đã xác định được sơ bộ phạm vi, quy mô các quy hoạch phân khu cần lập. Cụ thể, khu 1 với diện tích 3.547ha có tính chất là khu đô thị dịch vụ, khu du lịch sinh thái đa dạng, nghỉ mát chất lượng cao; trung tâm văn hóa thương mại, hội thảo vùng quốc gia, quốc tế. Khu 2 với diện tích 6.500ha có tính chất là khu đô thị dịch vụ công nghiệp, đô thị sinh thái. Khu 3 với diện tích 6.386ha, có tính chất là không gian chức năng dịch vụ thương mại, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp đô thị theo các cấu trúc tập trung kết hợp mặt nước ven đầm Thủy Triều để kết nối không gian nghỉ dưỡng, không gian ở chỉnh trang, đô thị mới, làm việc với không gian công cộng. Khu 4 với diện tích 5.816ha, có tính chất là trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ toàn cầu. Khu 5 có diện tích 8.468ha, được định hướng xây dựng tổ hợp các sân golf, các loại hình công viên chuyên đề. Khu 6 với diện tích 12.416ha sẽ là khu dân cư hiện hữu có cải tạo chỉnh trang. Khu 7 với diện tích 12.319ha, ngoài khu dân cư hiện hữu có cải tạo chỉnh trang thì sẽ phát triển khu đô thị sinh thái và khu du lịch nghỉ dưỡng.


Đảm bảo tiến độ đã thống nhất


Hiện nay, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị giải trình góp ý của các bộ, ngành liên quan về Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp ý kiến  của cộng đồng dân cư từ UBND huyện Cam Lâm và ý kiến của Bộ Xây dựng, phối hợp với đơn vị tư vấn để giải trình các ý kiến trên. Sau khi HĐND huyện Cam Lâm cho ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng để tổ chức hội nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung.


Đối với quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu tại huyện Cam Lâm, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục làm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc về tiến độ các công việc có liên quan nhằm đảm bảo tiến độ đã thống nhất; đồng thời hướng dẫn UBND huyện Cam Lâm tổ chức lập các đồ án quy hoạch đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Sau khi ranh giới các quy hoạch phân khu trên địa bàn huyện Cam Lâm được Sở Xây dựng rà soát, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ trình Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh về cách thức xử lý các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.


NHẬT THANH