Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Thứ Tư, 24/11/2021, 21:29 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên - Môi trường về việc triển khai văn bản 919 ngày 4-11 của Tỉnh ủy về chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22 ngày 3-10-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; rà soát lại toàn bộ văn bản liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhất là vấn đề liên quan đến hạn mức tối thiểu tách thửa, hiến đất làm đường giao thông, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc hỗ trợ tái định cư… để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, thay thế đảm bảo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, qua tổ chức thực hiện pháp luật, kịp thời phát hiện các vấn đề khó khăn, vướng mắc, chồng chéo, chưa được quy định thống nhất, đồng bộ trong các văn bản, quy định pháp luật để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, kinh doanh bất động sản bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công bố, công khai quy hoạch, thông tin về dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để người dân biết và thực hiện, góp phần hạn chế việc lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, gây nên tình trạng sốt đất ảo nhằm trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


V.KỲ
     

.

các thông tin tiện ích