Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19

Thứ Tư, 24/11/2021, 21:30 [GMT+7]

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh, Sở Xây dựng về việc áp dụng hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai áp dụng “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” mà Bộ Xây dựng mới ban hành. Đồng thời, tổ chức và yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện hướng dẫn này.


Hướng dẫn tạm thời của Bộ Xây dựng mới ban hành áp dụng cho hoạt động thi công xây dựng công trình, bao gồm cả hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sẵn tại công trường. Hướng dẫn này không áp dụng cho các hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy. Hướng dẫn này nhằm thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên công trường trước khi thi công, định kỳ trong quá trình thi công và khi khu vực công trường thay đổi cấp độ dịch theo quy định. Các đơn vị chỉ được tổ chức thi công xây dựng khi công trường đảm bảo mức nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình trở xuống. Trường hợp công trường ở mức nguy cơ lây nhiễm cao phải có các giải pháp khắc phục để giảm thiểu nguy cơ. Đồng thời, tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR để kiểm soát người ra, vào công trường; không cho phép người không có nhiệm vụ vào công trường; bố trí khu vực riêng đối với khách đến làm việc, giao dịch tại công trường và quản lý chặt chẽ thông tin có liên quan để theo dõi…


NHẬT THANH

 

.

các thông tin tiện ích