Đôn đốc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án CCSEP Nha Trang

Thứ Ba, 23/11/2021, 21:53 [GMT+7]

Đôn đốc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án CCSEP Nha Trang

Ngày 23-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP Nha Trang).


Theo báo cáo của Ban quản lý dự án phát triển tỉnh, có 766 thửa đất bị ảnh hưởng bởi 5 hạng mục thuộc Dự án CCSEP Nha Trang. Tính đến thời điểm hiện nay, có 224 thửa đất hoàn thành công tác kiểm kê; 115 thửa đất hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất; đã họp thông qua hội đồng bồi thường 80 thửa đất; ban hành quyết định bồi thường 22 thửa đất.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn giao UBND TP. Nha Trang phối hợp với Ban quản lý dự án phát triển tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát, xác định lại những phần việc chưa hoàn thành trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án CCSEP Nha Trang để xây dựng lại phương án tiến độ thực hiện phù hợp. UBND TP. Nha Trang khẩn trương làm việc với từng xã, phường để đôn đốc thực hiện từng phần việc, quy trình về giải phóng mặt bằng của mỗi hạng mục thuộc dự án; cử cán bộ tham gia tổ công tác kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất các hộ bị ảnh hưởng; chuẩn bị quỹ đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và đánh giá chất lượng các công trình vật kiến trúc do các tổ chức nhà nước quản lý nhằm tiến hành thanh lý tài sản tại các hạng mục để nhà thầu có mặt bằng triển khai thi công; quan tâm phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án… Đối với hạng mục NT-2.2 thuộc dự án (tuyến cống hộp dọc đường sắt), các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng các thửa đất bị ảnh hưởng (đoạn từ Quốc lộ 1C đến đường Nguyễn Khuyến), từ đó xây dựng phương án xử lý phù hợp để có cơ sở tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng hạng mục này vào tháng 1-2022 như đã cam kết với Ngân hàng Thế giới.


V.K

 

.

các thông tin tiện ích