Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

Thứ Tư, 15/09/2021, 21:59 [GMT+7]

Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu văn bản của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xin chủ trương xây dựng Nghị quyết về bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 17 ngày 17-12-2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 để trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh vào đầu tháng 10-2021. Đồng thời, khẩn trương tổ chức hợp đồng với đơn vị tư vấn để khảo sát, lập thủ tục bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định. Sau khi tổ chức khảo sát, đối với vị trí, khu vực mỏ thuộc khu vực đất quốc phòng, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu văn bản báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.


Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. Khi điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cần tính toán đến địa điểm mỏ gần các dự án sắp triển khai, rút ngắn tối đa khoảng cách vận chuyển khoáng sản tới dự án; đồng thời, giám sát chặt chẽ việc khai thác, hoàn trả mặt bằng các mỏ đã khai thác để tận dụng làm mặt bằng cho các dự án khu công nghiệp, khu dân cư sau này.


T.THỊNH

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 73 giây...