Xây dựng báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

Thứ Tư, 21/07/2021, 22:42 [GMT+7]

Xây dựng báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án.


Nội dung báo cáo gồm: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo các văn bản được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết HĐND cấp tỉnh và quy định của Luật Đất đai cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng các loại đất nói trên và kết quả xử lý vi phạm (nếu có).


THÁI THỊNH

.

các thông tin tiện ích