10:07, 20/07/2021

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã có kế hoạch xử lý chất thải Covid-19

Ngày 19-7, Báo Khánh Hòa có bài phản ánh tình trạng quá tải trong việc thu gom, xử lý rác thải y tế liên quan đến việc xét nghiệm truy vết Covid-19 diện rộng tại thị xã Ninh Hòa. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm (chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế nhà nước, trạm kiểm soát liên ngành, khu phong tỏa... trên  toàn địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Ngày 19-7, Báo Khánh Hòa có bài phản ánh tình trạng quá tải trong việc thu gom, xử lý rác thải y tế liên quan đến việc xét nghiệm truy vết Covid-19 diện rộng tại thị xã Ninh Hòa. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đã ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm (chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2) tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế nhà nước, trạm kiểm soát liên ngành, khu phong tỏa... trên  toàn địa bàn thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, thời gian thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm là hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ cho đến khi có thông báo kết thúc. Bệnh viện  sẽ lập sổ theo dõi bàn giao chất thải lây nhiễm, ghi rõ số lượng và có ký xác nhận của đại diện các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế nhà nước, trạm kiểm soát liên ngành, khu phong tỏa.... Lái xe và người thu gom chất thải phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân; xe vận chuyển chất thải tuyệt đối không được dừng đỗ bất cứ nơi nào trên đường vận chuyển khi không thật sự cần thiết.


Các xe vận chuyển chất thải vào, ra tất cả khu vực phòng, chống dịch Covid-19 phải được phun khử khuẩn. Việc thực hiện xử lý chất thải lây nhiễm thu gom tại các khu cách ly tập trung, cơ sở y tế nhà nước, trạm kiểm soát liên ngành, khu phong tỏa phải ưu tiên xử lý trước…


Được biết, hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa đang tạm dừng hoạt động. Bệnh viện đang hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa để thực hiện xử lý chất thải y tế lây nhiễm cho đến khi hệ thống được khắc phục và hoạt động trở lại.  


THÁI THỊNH