Quốc lộ 1 qua TP. Cam Ranh: Thống nhất lộ giới theo quy hoạch

Thứ Hai, 19/07/2021, 22:18 [GMT+7]

Quốc lộ 1 qua TP. Cam Ranh: Thống nhất lộ giới theo quy hoạch

Giấy phép xây dựng riêng lẻ dọc tuyến Quốc lộ 1 (đường Hùng Vương) đi qua địa bàn TP. Cam Ranh sẽ được cấp theo lộ giới quy hoạch là 30m; không theo cọc mốc thực địa 56m mà chủ đầu tư đã cắm sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1.


Thực hiện lộ giới 30m


Các quy hoạch của tỉnh và TP. Cam Ranh đều quy định chỉ giới Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị thành phố là 30m. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, chủ đầu tư đã bàn giao cọc mốc ngoài thực địa với lộ giới 56m. Sự không thống nhất này đã gây khó khăn cho địa phương trong việc cấp các loại giấy phép liên quan.


Ngày 22-4, Báo Khánh Hòa đã phản ánh vấn đề này qua bài viết: “Quốc lộ 1 qua địa bàn TP. Cam Ranh: Bất cập giữa lộ giới và quy hoạch”. Sau khi báo đăng, ngày 10-5, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát nội dung này.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại Đồ án quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 2-2-2016, Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thành phố có lộ giới 30m. Nội dung này kế thừa từ những đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó nhằm hạn chế xáo trộn về mặt quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018 và 2019, UBND tỉnh đã có các văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị chấp thuận điều chỉnh chỉ giới xây dựng từ 56m xuống 30m theo quy hoạch được phê duyệt. Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải có văn bản trả lời về nội dung kiến nghị liên quan đến Quốc lộ 1 qua địa bàn TP. Cam Ranh. Theo đó, bộ thống nhất điều chỉnh mốc lộ giới từ 56m xuống 30m.


Ông Lê Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thời gian qua, việc không thống nhất giữa các quy hoạch và bàn giao mốc lộ giới khiến thành phố gặp khó khăn trong công tác quản lý, cấp các loại giấy phép liên quan. Sau khi có văn bản của Sở Xây dựng, UBND TP. Cam Ranh sẽ căn cứ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo chỉ giới 30m, nhưng phải căn cứ vào hồ sơ cắm mốc được phê duyệt.


Phối hợp để sớm hoàn thành cắm mốc


Ngày 1-7, Bộ Giao thông vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194. Bộ yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 tiếp thu các ý kiến góp ý của UBND tỉnh, trình tỉnh chấp thuận hồ sơ điều chỉnh cắm cọc mốc lộ giới Quốc lộ 1 qua TP. Cam Ranh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp với nhà đầu tư để sớm hoàn thành việc thẩm định và chấp thuận hồ sơ điều chỉnh cắm cọc mốc lộ giới, làm cơ sở thực hiện cắm mốc lộ giới Quốc lộ 1 qua khu vực TP. Cam Ranh.


Ngày 13-7, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi UBND TP. Cam Ranh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây  dựng 194. Theo văn bản của sở, hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai việc cắm mốc Quốc lộ 1 đoạn Km1496+940 - Km1514+000 qua TP. Cam Ranh. Do đó, sở đề nghị UBND TP. Cam Ranh và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 phối hợp để bảo đảm thống nhất phạm vi, vị trí cắm mốc lộ giới ngoài thực địa đồng bộ với hồ sơ thiết kế và quy hoạch đô thị, tránh trường hợp phải điều chỉnh, thay đổi nhiều lần gây mất thời gian, tốn kém; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác bàn giao, quản lý giữa nhà đầu tư và địa phương.


NHẬT THANH

.

các thông tin tiện ích