09:08, 06/08/2020

Kiểm tra nội dung hoàn chỉnh hồ sơ kiến trúc quy hoạch dự án IPP Plaza

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang kiểm tra nội dung đề nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang liên quan đến nội dung hoàn chỉnh hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án IPP Plaza tại 82 Trần Phú, TP. Nha Trang.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TP. Nha Trang kiểm tra nội dung đề nghị của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang liên quan đến nội dung hoàn chỉnh hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án IPP Plaza tại 82 Trần Phú, TP. Nha Trang.


Trước đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương - Nha Trang có văn bản gửi UBND tỉnh và các sở: Xây dựng, Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường đề nghị xem xét, phê duyệt các chỉ tiêu thông số quy hoạch đã được UBND tỉnh thống nhất thỏa thuận phương án kiến trúc năm 2014 và phê duyệt hồ sơ phương án kiến trúc đã nộp ngày 11-1-2019 để công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Theo chủ đầu tư, tổng diện tích dự án IPP Plaza (tên cũ là Mỹ Mỹ Plaza) là 3.619m2, mật độ xây dựng 67,36%, chiều cao 38 tầng và 3 tầng hầm. Đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định của 10 đơn vị liên quan. Các nội dung về mật độ xây dựng, chiều cao công trình, phương án kiến trúc, quy hoạch xây dựng đều đảm bảo theo quy định.


V.K