10:08, 05/08/2020

Thu hồi khoáng sản, vật liệu dôi dư khi thi công dự án

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh về việc thu hồi, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường dôi dư khi thi công các hạng mục dự án theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tỉnh về việc thu hồi, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường dôi dư khi thi công các hạng mục dự án theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.


Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về vấn đề trên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý, việc thu hồi khoáng sản dôi dư phải nằm trong phạm vi khu vực dự án được cấp phép; khối lượng tận thu không quá khối lượng cơ quan chức năng ước tính; đảm bảo an ninh, an toàn và môi trường trong quá trình thi công dự án; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng lập dự án để khai thác, tận thu khoáng sản nhưng không thực hiện các hạng mục theo chủ trương đầu tư; rà soát, đánh giá trữ lượng khoáng sản khu vực dự kiến triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới, từ đó lựa chọn hình thức cấp phép phù hợp, cấp phép khai thác khoáng sản trước khi cấp phép đầu tư dự án.


Q.V