10:08, 03/08/2020

Thu hồi hơn 12.860m2 đất giao Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang thuê

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1903 thu hồi hơn 12.860m2 đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hòa đã thuê sử dụng tại lô A23, A24 Cụm Công nghiệp Diên Phú, giao cho Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang thuê để làm nhà máy đóng chai thành phẩm.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 1903 thu hồi hơn 12.860m2 đất do Công ty Cổ phần May Khánh Hòa đã thuê sử dụng tại lô A23, A24 Cụm Công nghiệp Diên Phú, giao cho Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang thuê để làm nhà máy đóng chai thành phẩm.


UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo người sử dụng đất nộp phí, lệ phí; ký hợp đồng thuê tư vấn xác định giá đất (giá trị khu đất trên 20 tỷ đồng); chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh (giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng); ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang sau khi có thông báo đơn giá thuê đất; giao Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý dữ liệu địa chính, trao giấy chứng nhận cho đơn vị mới. Huyện Diên Khánh chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Diên Phú giao,  niêm yết văn bản này cho Công ty Cổ phần May Khánh Hòa; xác định mốc giới và bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang theo quy định; đồng thời chỉ đạo xã Diên Phú ngăn chặn việc sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.


V.L