11:08, 05/08/2020

Đề xuất cho tồn tại đường ngang giao đường sắt vào mỏ đá Giốc Mơ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường sắt Việt Nam về nhu cầu sử dụng đường ngang tại Km1288+320 (mỏ đá Giốc Mơ), xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường sắt Việt Nam về nhu cầu sử dụng đường ngang tại Km1288+320 (mỏ đá Giốc Mơ), xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa.


Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, đường bộ và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển kinh tế, cung cấp nguyên vật liệu cho một số dự án trên địa bàn, UBND tỉnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam xem xét cho tiếp tục tồn tại đường ngang tại Km1288+320. Để đường ngang này tồn tại, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng ADC có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa và xã Ninh Lộc thống nhất với nhân dân địa phương, ký cam kết thực hiện các yêu cầu về vệ sinh môi trường, đường giao thông, an sinh xã hội (hoàn thành trước ngày 30-10).


Trong thời gian chưa thực hiện được các nội dung cam kết với người dân, đường ngang tại Km1288+320 vẫn tiếp tục được rào đóng để bảo đảm an toàn giao thông. Nếu sau ngày 30-10, công ty không thỏa thuận được với người dân và không thực hiện các nội dung như cam kết, báo cáo kết quả về Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh thì đề nghị đóng đường ngang tại Km1288+320. Mọi chi phí, thiệt hại liên quan, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và không được bồi thường dưới mọi hình thức.


T.Nam