12:07, 24/07/2020

Đề xuất đầu tư thêm trạm đo mưa

Nhận định tầm quan trọng của hệ thống đo mưa đối với việc nâng cao chất lượng các bản tin cảnh báo thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang đề xuất tỉnh tăng cường mật độ của các trạm đo mưa trên địa bàn.

Nhận định tầm quan trọng của hệ thống đo mưa đối với việc nâng cao chất lượng các bản tin cảnh báo thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đang đề xuất tỉnh tăng cường mật độ của các trạm đo mưa trên địa bàn.


Toàn tỉnh có 65 trạm đo mưa


Theo lãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, đến nay, toàn tỉnh có 65 trạm đo mưa. Trong đó, ngành Khí tượng thủy văn đầu tư 39 trạm; các dự án khác đầu tư cho tỉnh 26 trạm. Bên cạnh đó, đài cũng được trang bị 12 trạm truyền tin; 3 trạm hải văn tại Trường Sa và nhiều máy móc, thiết bị, mô hình hiện đại, góp phần tăng cường hiệu quả các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết.

 

Trạm đo mưa đặt tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.

Trạm đo mưa đặt tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh.


Ông Lê Xuân Thái - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết, ngoài 39 trạm đo mưa do ngành Khí tượng thủy văn đầu tư (tự lo lắp đặt, vận hành và hoạt động từ nguồn kinh phí của đài), trong số 26 trạm đo mưa tự động do các dự án đầu tư cho tỉnh, có 16 trạm do Công ty Cổ phần Tài nguyên nước (WATEC) hỗ trợ lắp đặt, bảo trì và cung cấp số liệu. Hàng năm, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai của tỉnh hợp đồng với WATEC cung cấp số liệu đo mưa nhằm cập nhật số liệu dự báo, cảnh báo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Kinh phí thuê bao cung cấp số liệu là 14,4 triệu đồng/trạm/năm. 10 trạm đo mưa còn lại được Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung hỗ trợ lắp đặt và bàn giao cho tỉnh để tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Tổng giá trị gói lắp đặt do quỹ thực hiện hỗ trợ cho tỉnh là 380 triệu đồng. Việc đưa vào khai thác, sử dụng số liệu các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã giúp cung cấp số liệu liên tục về lượng mưa tại khu vực đã lắp đặt, góp phần bổ sung vào hệ thống số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn tại các địa phương và nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh; kịp thời cung cấp các bản tin cảnh báo về mưa lũ phục vụ chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai của tỉnh. Số liệu còn được chỉnh lý, lưu trữ theo tiêu chuẩn ngành để làm cơ sở dữ liệu phục vụ các nội dung khác. Tuy nhiên hiện nay, các trạm này đã hết thời hạn hợp đồng cung cấp số liệu.


Xem xét bổ sung thêm trạm đo mưa


Theo ông Võ Anh Kiệt - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, số lượng các trạm đo mưa cùng các hệ thống đo thời tiết khác góp phần quan trọng quyết định độ chuẩn của các bản tin thời tiết, đặc biệt là dự báo, cảnh báo mưa lũ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mật độ trung bình đảm bảo độ chính xác của hệ thống đo mưa phải là 15km2/trạm. Hiện nay, hệ thống đo mưa trên địa bàn tỉnh chỉ mới đáp ứng 1/3 yêu cầu. Vì thế, những năm tới, tỉnh cần đầu tư thêm trạm đo mưa.


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa đề xuất UBND tỉnh cho phép tiếp tục sử dụng kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai để thực hiện hợp đồng cung cấp số liệu đo mưa tự động đối với các trạm đo mưa tự động được lắp đặt trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 2025, dự kiến khoảng 350 triệu đồng/năm. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, số lượng trạm đo mưa, tránh trùng lắp với các dự án khí tượng, thủy văn đang thực hiện trên địa bàn tỉnh và đề xuất kinh phí cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai để thực hiện theo các quy định hiện hành.


Mới đây, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, căn cứ quy định của Luật Khí tượng thủy văn, đối chiếu với quy hoạch trạm đo mưa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh, rà soát lại yêu cầu, số lượng trạm đo mưa đã có để làm việc với Sở NN-PTNT nghiên cứu, bổ sung, lắp đặt các trạm đo mưa cần thiết phục vụ nhu cầu dự báo khí tượng thủy văn đang thực hiện và vị trí lắp đặt theo quy hoạch của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, báo cáo UBND tỉnh quyết định trước ngày 30-7. Giao Sở NN-PTNT lập dự toán kinh phí cụ thể, Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định pháp luật, trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí duy trì hợp đồng cung cấp dịch vụ đo mưa tự động năm 2020 từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai; số liệu đo mưa tại các trạm đo mưa do tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư, duy trì hoạt động được chuyển giao cho Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ xử lý để phục vụ chung cho công tác dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.


V.L