10:12, 26/12/2019

Xóa bỏ trại nuôi heo tập trung tại xã Cam Thành Nam sau năm 2025

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, theo định hướng quy hoạch chăn nuôi gia súc tập trung của thành phố, đến năm 2020 sẽ bố trí 2 khu chăn nuôi tập trung, gồm: Khu chăn nuôi bò, dê ở thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây có quy mô 10ha; Khu chăn nuôi heo tại thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông quy mô 10ha.

Theo báo cáo của UBND TP. Cam Ranh, theo định hướng quy hoạch chăn nuôi gia súc tập trung của thành phố, đến năm 2020 sẽ bố trí 2 khu chăn nuôi tập trung, gồm: Khu chăn nuôi bò, dê ở thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây có quy mô 10ha; Khu chăn nuôi heo tại thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông quy mô 10ha.


Dự kiến đến năm 2025, TP. Cam Ranh sẽ bố trí thêm khu chăn nuôi tập trung tại khu vực thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông) rộng 20ha. Đối với các trang trại chăn nuôi heo hiện có trên địa bàn xã Cam Thành Nam sẽ duy trì từ nay đến năm 2025 và không khuyến khích phát triển thêm. Sau năm 2025, sau khi xã Cam Thành Nam nâng cấp lên phường sẽ xóa bỏ trang trại chăn nuôi heo tại đây.


Được biết, hiện nay toàn xã Cam Thành Nam có hơn 12 trại chăn nuôi heo quy mô lớn được Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đảm bảo đầu ra. Các trại nuôi heo này có từ thời điểm năm 2008 và phát triển rộ lên từ năm 2010 đến nay. Hiện nay, tuy số lượng trại nuôi không tăng, nhưng số lượng thả nuôi tăng hơn so với trước. Ước tính mỗi trại nuôi khoảng 700 con. Tình trạng này đã gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

 V.K