12:12, 25/12/2019

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị mới Nam sông Cái

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị Nam sông Cái (huyện Diên Khánh).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị Nam sông Cái (huyện Diên Khánh).


Theo đó, tỉnh yêu cầu chủ dự án là Công ty TNHH Minh Phát có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định trên tại UBND thị trấn Diên Khánh; thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.


Được biết, dự án Khu đô thị Nam sông Cái có quy mô 40,3ha, gồm các hạng mục chính về hạ tầng như: đường giao thông, hệ thông cấp điện, nước, hệ thống thoát nước mưa, nước thải… Trong đó, nước thải được thu gom với hệ thống xử lý 1.200m3/ngày; giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh quá trình xây dựng bằng che phủ thùng vận chuyển của phương tiện, tưới nước, trồng cây xanh, nạo vét hố ga…; chất thải rắn được thu gom vào thùng rác 120 lít để chuyển đến nơi xử lý…


V.L