Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường

Thứ Năm, 29/08/2019, 06:17 [GMT+7]

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung cơ bản Nghị định (NĐ) 40/2019 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của các NĐ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh tham dự.


Tại hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế đã hướng dẫn các nội dung cơ bản của NĐ 40 bổ sung, thay thế các văn bản trước đây liên quan đến các vấn đề quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường (NĐ 18/2015); quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (NĐ 19/2015); quy định về quản lý chất thải phế liệu (NĐ 38/2015).


Hội nghị là dịp để các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định mới; đồng thời là cơ hội gặp gỡ giữa các tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ những vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai.


V.L

.

các thông tin tiện ích