Tập huấn về pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thứ Hai, 03/12/2018, 22:57 [GMT+7]

Tập huấn về pháp luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Vừa qua, tại Nha Trang, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên cấp tỉnh về pháp luật TN-MT biển và hải đảo. Tham dự hội nghị có hơn 20 đại biểu đại diện cho các sở TN-MT các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.


Các đại biểu được phổ biến các nội dung về: tổng quan một số điều ước quốc tế, môi trường biển; Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng quan hệ thống pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; nhu cầu xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo và một số văn bản quy phạm pháp luật đang được xây dựng…


V.L

 

.

các thông tin tiện ích