Khánh Hòa phải báo cáo việc bảo lãnh mua nhà "trên giấy"

Thứ Sáu, 30/11/2018, 22:43 [GMT+7]

Khánh Hòa phải báo cáo việc bảo lãnh mua nhà "trên giấy"

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 11 UBND tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế báo cáo về tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (hay còn gọi là mua nhà “trên giấy”).


Theo yêu cầu, các địa phương phải báo cáo cụ thể thông tin các dự án gồm: tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, quy mô dự án đã được phê duyệt (gồm: tổng mức đầu tư; tổng diện tích đất; tổng số nhà ở theo thiết kế);   


Bên cạnh đó, các địa phương phải báo cáo tình hình kinh doanh của dự án (gồm: số lượng nhà ở hình thành trong tương lai đã bán; số lượng nhà ở hình thành trong tương lai chưa bán; văn bản của Sở Xây dựng về việc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai).


Nội dung báo cáo cũng bao gồm tình hình thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án (tên ngân hàng cam kết bảo lãnh; hợp đồng, cam kết cấp bảo lãnh của ngân hàng; số lượng chứng thư bảo lãnh đã phát hành đối với từng hợp đồng). 

   
Bộ cũng yêu cầu địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định pháp luật về bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và những đề xuất, kiến nghị của địa phương.


P.V

 

.

các thông tin tiện ích