08:09, 21/09/2022

Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa: Khai giảng năm học 2022-2023

Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.

 

Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 - 2023.


Năm học này, nhà trường tuyển sinh 717 học viên hệ trung cấp, đạt hơn 100% chỉ tiêu, với 10 ngành nghề đào tạo. Nhà trường sẽ tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo, cung ứng và giải quyết việc làm; phấn đấu hơn 95% học sinh hệ trung cấp có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.


Năm học 2021-2022, trường có 431 học viên tốt nghiệp hệ trung cấp, đạt 70% so với đầu vào; hơn 90% học sinh sau khi ra trường đều có việc làm ổn định, đúng với ngành nghề được đào tạo...; có 317 học sinh vừa học nghề vừa học văn hóa hệ THPT tốt nghiệp THPT, đạt 97,3%.


Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân. Trường Trung cấp Nghề Ninh Hòa tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân; tặng học bổng cho 22 học sinh giỏi, 38 học sinh khá là học sinh nghèo hiếu học; khen thưởng 44 học sinh khá, giỏi năm học 2021-2022.


Hồng Vân