Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện

Thứ Hai, 19/09/2022, 21:58 [GMT+7]

Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện

Đó là một trong những nội dung tại hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023.


Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn…


V.A

 

.

các thông tin tiện ích