Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh: Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Thứ Hai, 19/09/2022, 20:25 [GMT+7]

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh: Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2022-2023.


Năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 phù hợp với kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục, đảm bảo tổ chức dạy học an toàn, chất lượng; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.


Năm học 2021-2022, các trường trên địa bàn huyện đã chủ động phương án dạy học trực tuyến và trực tiếp để ứng phó với diễn biến dịch Covid-19; đổi mới công tác giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, cải cách hành chính… Kết quả cuối năm học, có 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được huy động ra lớp; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; 99,41% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 96,6% học sinh THCS đạt học lực trung bình trở lên; 99,92% học sinh THCS đạt hạnh kiểm trung bình trở lên. Huyện duy trì hoạt động hiệu quả 18 trung tâm học tập cộng đồng, thu hút 20.673 lượt người tham gia học tập 273 chuyên đề…


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND huyện tặng giấy khen cho 24 tập thể, 99 cá nhân và 5 trung tâm học tập cộng đồng.


Hoàng Ngân

.

các thông tin tiện ích