11:09, 18/09/2022

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang: Ký kết hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và triển khai công tác thực tập năm học 2022 - 2023.

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp du lịch và triển khai công tác thực tập năm học 2022 - 2023.

 

Đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và doanh nghiệp ký kết hợp tác.

Đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và doanh nghiệp ký kết hợp tác.


Dịp này, nhà trường đã ký kết hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp, khách sạn, resort, nhà hàng từ 4 đến 5 sao trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Các nội dung hợp tác: Tổ chức chương trình thực hành, thực tập cho học sinh, sinh viên (SV); cải tiến và cập nhật chương trình đào tạo; cung cấp thông tin và ưu tiên tuyển dụng SV; tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho cán bộ, nhân viên doanh nghiệp…


Năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang phân công cán bộ, giảng viên hướng dẫn trực tiếp đưa học sinh, SV bàn giao cho cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập. Tổng cộng có gần 900 học sinh, SV 8 chuyên ngành thực tập trong đợt này, thời gian từ 3 đến 4 tháng. Năm học trước, nhà trường có 646 SV khóa 12 hoàn thành thực tập, trong đó hơn 50% SV đạt kết quả xuất sắc, gần 40% SV đạt loại giỏi, còn lại là loại khá.


K.D