Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa:

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thứ Hai, 19/09/2022, 21:57 [GMT+7]

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở thực hiện công tác y tế trường học năm học 2022 - 2023.


Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong trường học; xây dựng môi trường học đường an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình sức khỏe học đường và chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường các hoạt động vận động, tự chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh; hoàn thiện và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu về sức khỏe của trẻ em, học sinh và công tác y tế trường học…


T.V

.

các thông tin tiện ích