Ngành Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai

Thứ Năm, 07/05/2020, 21:40 [GMT+7]

Ngành Giáo dục và Đào tạo: Xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm 2020.


Phương án được xây dựng nhằm huy động các nguồn lực để chủ động ứng phó có hiệu quả trước mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Yêu cầu đặt ra đối với các đơn vị trong ngành là phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và đáp ứng mục tiêu “ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Phương án cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền, cơ quan chức năng; đồng thời chủ động, nâng cao ý thức tự giác tham gia cùng chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra…


T.V

.

các thông tin tiện ích