Góp ý chế độ làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm

Thứ Tư, 06/05/2020, 22:22 [GMT+7]

Góp ý chế độ làm việc của giảng viên cao đẳng sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các trường cao đẳng sư phạm về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm.


Theo dự thảo, thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động chuyên môn khác. Thời gian nghỉ hàng năm (đã bao gồm nghỉ hè và nghỉ phép) của giảng viên là 6 tuần, của giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý là 4 tuần. Thời gian giảng dạy trong kế hoạch đào tạo được tính bằng giờ chuẩn, trong đó một tiết giảng lý thuyết là 45 phút hoặc 50 phút được tính bằng một giờ chuẩn. Định mức giờ chuẩn của giảng viên trong một năm học được quy định từ 200 đến 500 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định. Bên cạnh đó, giảng viên phải dành ít nhất 1/4 tổng quỹ thời gian làm việc trong năm học để làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…


Việc xây dựng và ban hành thông tư là một bước để hoàn thiện các chế độ chính sách cho giảng viên các trường cao đẳng sư phạm nói riêng, đội ngũ giảng viên nói chung, góp phần chuẩn hóa đội ngũ để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


V.A

.

các thông tin tiện ích