Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

Thứ Sáu, 03/05/2019, 06:22 [GMT+7]

Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 993 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục.


Theo đó, thủ trưởng các trường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong nhà trường. Các trường phải xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; lựa chọn, bồi dưỡng và cử giáo viên có kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm để thường xuyên theo sát tình hình, quản lý, giáo dục học sinh; quan tâm các học sinh cá biệt, học sinh yếu thế. Bên cạnh đó, thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường trong nhà trường (hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát...) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin; xây dựng quy chế phối hợp với công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mạng lưới bảo vệ trẻ em của địa phương trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ…


T.V

.

các thông tin tiện ích