Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật giao thông

Thứ Năm, 02/05/2019, 23:05 [GMT+7]

Đổi mới hình thức giáo dục pháp luật giao thông

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).


Theo đó, các đơn vị, trường học, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT. Công chức, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, ATGT và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện. Bên cạnh đó, các trường cần đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT; sử dụng nhiều hình thức, kênh tuyên truyền với nội dung sáng tạo, thiết thực, dễ tiếp thu, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong việc nhắc nhở học sinh, học viên tự giác chấp hành pháp luật về giao thông. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa công an địa phương với nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý học sinh vi phạm…


V.A

.

các thông tin tiện ích