Bổ sung sách mới cho thư viện trường học

Thứ Sáu, 24/11/2017, 09:55 [GMT+7]

Bổ sung sách mới cho thư viện trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc về việc bổ sung sách mới cho thư viện trường học từ năm học 2017 - 2018.


Theo đó, các phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường trực thuộc thực hiện; thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo nhân viên phụ trách thư viện căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung sách và các tài liệu tham khảo dùng cho thư viện trường học từ năm học 2017 - 2018. Hàng năm, các trường phải dành một khoản kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để mua sắm bổ sung sách, báo, thiết bị cho thư viện nhằm phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường. Đồng thời, đảm bảo cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các sách, báo cần thiết khác nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học và tự bồi dưỡng của giáo viên, học sinh. Nhân viên thư viện cần tham khảo ý kiến của giáo viên, học sinh về các loại sách, tài liệu cần thiết phục vụ cho dạy và học trước khi mua; sưu tầm, cập nhật và giới thiệu rộng rãi những sách báo mới được bổ sung để cán bộ, giáo viên và học sinh được biết, tìm đọc và nghiên cứu…  


T.V


 

.

các thông tin tiện ích