Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

Thứ Tư, 25/03/2020, 23:04 [GMT+7]

Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, yêu cầu triển khai Quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường sắt và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt. UBND tỉnh giao các địa phương và sở, ban, ngành tổ chức thực hiện quyết định trên theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được giao; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Giao thông vận tải (GTVT) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ GTVT.


Mục tiêu tổng quát của đề án là tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang ATGT đường sắt; lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang ATGT đường sắt; đưa Luật Đường sắt và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt vào thực tế hoạt động trong lĩnh vực đường sắt; nâng cao ATGT trong lĩnh vực đường sắt nói riêng và lĩnh vực GTVT nói chung. Mục tiêu cụ thể của đề án là giảm tai nạn giao thông đường sắt từ 5 đến 10% hàng năm; hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.


Đề án cũng đưa ra giải pháp tổ chức quản lý lối đi tự mở, vị trí đường sắt chuyên dùng giao với đường sắt quốc gia. Cụ thể, hoàn thiện công tác rà soát, cập nhật, phân loại, lập hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với ATGT đường sắt, lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt quốc gia đang khai thác; quản lý, theo dõi lối đi tự mở, kịp thời có các biện pháp kiềm chế, ngăn chặn, không phát sinh lối đi tự mở; xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ lối đi tự mở...


MẠNH HÙNG

.

các thông tin tiện ích