Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Thứ Tư, 25/03/2020, 22:59 [GMT+7]

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn TP. Nha Trang đã phối hợp chặt chẽ với địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố tổ chức gần 1.700 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 12.000 lượt cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới, hải đảo.


Đề án nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được PBGDPL và tình hình thực tế từng địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới, bờ biển. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tổ chức, lực lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án.


HUỆ NAM

 

.

các thông tin tiện ích