Hoa Tết trên tem bưu chính Việt Nam

Thứ Tư, 26/01/2022, 23:37 [GMT+7]

Hoa Tết trên tem bưu chính Việt Nam

Các loài hoa Tết được giới thiệu nhiều trên tem bưu chính nước ta. Đầu tiên là mẫu tem “Hoa cúc vàng” giá mặt 20x, phát hành ngày 10-4-1962 do họa sĩ Nguyễn Thế Vinh thiết kế. Mẫu tem “Hoa đào” giá mặt 12x, phát hành ngày 10-4-1964 do họa sĩ Trần Lương thiết kế, cùng bộ có mẫu “Hoa hải đường” giá mặt 30x do họa sĩ Đỗ Việt Tuấn thiết kế. Bộ tem “Hoa hồng” gồm 6 tem, phát hành ngày 25-4-1968 do họa sĩ Nguyễn Kim Điệp thiết kế. Bộ tem “Hoa ngày Tết” gồm 6 mẫu, phát hành ngày 16-1-1974 do các họa sĩ Nguyễn Hiệp, Đỗ Việt Tuấn, Trần Lương, Lê Toàn thiết kế. Mẫu tem “Hoa hướng dương” giá mặt 10x, phát hành ngày 20-3-1978 hay bộ tem “Hoa cúc” phát hành ngày 1-10-1979, giới thiệu các loài hoa cúc do họa sĩ Trần Ngọc Uyển thiết kế… và còn nhiều bộ tem giới thiệu về hoa Tết khác.

 


Ngụy Như Ánh

 

.

các thông tin tiện ích