02:09, 08/09/2021

Kỷ niệm Ngày quốc tế biết chữ (8-9)

Xuất phát vào tháng 9-1965 tại Tehran, UNESCO tổ chức Hội nghị thế giới xóa nạn mù chữ, 1 năm sau, Ngày biết chữ thế giới (Ngày giáo dục thế giới, Ngày quốc tế biết chữ) được tổ chức đầu tiên vào ngày 8-9-1966 và ngày này trở thành ngày kỷ niệm hàng năm.

Xuất phát vào tháng 9-1965 tại Tehran, UNESCO tổ chức Hội nghị thế giới xóa nạn mù chữ, 1 năm sau, Ngày biết chữ thế giới (Ngày giáo dục thế giới, Ngày quốc tế biết chữ) được tổ chức đầu tiên vào ngày 8-9-1966 và ngày này trở thành ngày kỷ niệm hàng năm.

 


Thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc biết đọc, biết viết, ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “diệt giặc dốt”. Nhiều hoạt động phát triển giáo dục, nâng cao dân trí được tổ chức trong toàn dân như phong trào: Xóa nạn mù chữ, bình dân học vụ, tiếng kẻng văn hóa… Những phong trào này được phản ánh rất nhiều trên tem bưu chính Việt Nam. Đầu tiên là bộ tem “Chống nạn mù chữ” phát hành ngày 6-1-1958; mẫu tem “Bổ túc văn hóa miền núi” 12x phát hành ngày 28-18-1962; mẫu tem “Bổ túc văn hóa vùng cao” 12x phát hành ngày 28-2-1965. Các mẫu tem: “Học sinh mẫu giáo, nhà trẻ, đi học”… phát hành ngày 8-3-1970 hay mẫu tem “Học hỏi là việc phải tiếp tục suốt đời” phát hành ngày 2-9-1973 và còn rất nhiều mẫu tem thể hiện sự phát triển giáo dục của nước nhà.


Ngụy Như Ánh