09:09, 06/09/2021

Khánh Hòa có 8 nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND), Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3. Hội đồng gồm 16 người; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu NNND, NNƯT.

 

Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Chi (giữa) được đề nghị xét tặng  danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Ảnh minh họa chụp tháng 1-2021

Nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Chi (giữa) được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Ảnh minh họa chụp tháng 1-2021


Trong đợt xét danh hiệu NNND, NNƯT lần này, cả nước có 671 hồ sơ đề nghị, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, Khánh Hòa có 8 nghệ nhân được đề nghị xét danh hiệu NNƯT gồm: Trần Thị A, Đỗ Văn Bảy, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thanh Dũng, Lê Thị Mai, Đỗ Thị Chín, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Thị Bạch Lan. Đây là những người đang trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian như: bài chòi, tuồng cổ, dân ca Khu V, cải lương…


N.T