10:09, 06/09/2021

Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch

Từ 2 tháng nay, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa đã tăng số buổi tuyên truyền lưu động về dịch Covid-19 đến các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, các hình thức cổ động trực quan cũng được thực hiện nhằm giúp người dân dễ nắm bắt về công tác phòng, chống dịch.

 

Từ 2 tháng nay, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa đã tăng số buổi tuyên truyền lưu động về dịch Covid-19 đến các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, các hình thức cổ động trực quan cũng được thực hiện nhằm giúp người dân dễ nắm bắt về công tác phòng, chống dịch.


Tập trung tuyên truyền lưu động


Trước khi đợt dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện 19 buổi văn nghệ truyền thông phòng, chống dịch, phục vụ nhân dân ở các địa phương trong tỉnh. Trong các buổi chiếu phim lưu động, trung tâm cũng lồng ghép tuyên truyền thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

 

Ngay sau khi dịch bùng phát, các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ phải tạm dừng tổ chức. Chính vì thế, hoạt động truyền thông đã chuyển sang hình thức lưu động đến các huyện, thị xã, thành phố bằng cách phát thanh, cổ động trực quan về những nội dung liên quan đến phòng, chống dịch; triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”. “Thời gian gần đây, xe tuyên truyền lưu động thường xuyên đi đến khu dân cư của chúng tôi để phát các nội dung về phòng, chống dịch. Các thông tin được chuyển tải ngắn gọn, dễ hiểu đối với mọi người”, ông Nguyễn Hữu Chung - tổ dân phố Phú Lộc Đông (thị trấn Diên Khánh) cho biết.

 
Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh truyền thông về dịch Covid-19. Ảnh chụp đầu tháng 7

Xe tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh truyền thông về dịch Covid-19. Ảnh chụp đầu tháng 7

 

Theo ông Văn Đình Ân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, trong tháng 5 và 6, hình thức tuyên truyền bằng xe lưu động chỉ thực hiện 16 buổi. Qua tháng 7 và 8, tuy các địa phương phải thực hiện việc giãn cách xã hội nhưng đơn vị đã tăng tần suất tuyên truyền xe lưu động lên 60 buổi. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện đến tận các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện 200 băng rôn dọc và 5 băng rôn ngang; thiết kế và in 50 infographic phục vụ truyền thông phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”; thực hiện 50 poster thông điệp phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, tại Nhà trưng bày triển lãm (số 5 đường 2-4, TP. Nha Trang) thường xuyên tuyên truyền thông điệp của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày trên màn hình điện tử.


Sẽ truyền thông dưới nhiều hình thức


Trong thời gian qua, Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị trực thuộc đã đăng tải nhiều tin, bài; 30 tài liệu các loại về phòng, chống dịch Covid-19; hơn 20 văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về đẩy mạnh phòng, chống dịch trong tình hình mới. Sở cũng vận động công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện truyền thông phòng, chống dịch trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và Facebook. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang trong thời gian giãn cách xã hội để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh…


Thời gian tới, căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ xây dựng các nội dung, hình thức phù hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng xe lưu động trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn dọc, poster, màn hình điện tử…, sở sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.


Theo ông Trần Gia Văn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, sau khi hết thực hiện giãn cách xã hội, sở sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tổ chức ghi hình các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để phát trên sóng KTV và mạng xã hội. Tiếp đó, sở sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động đến tận các khu dân cư; xây dựng kế hoạch thu thập hình ảnh, tư liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch, nhất là hình ảnh phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành; công tác chuyên môn về y tế trong quá trình phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19; tuyên truyền công tác cứu trợ, các hình ảnh phản ánh về đời sống nhân dân, lao động, sản xuất… Từ đó, có nguồn tư liệu để phục vụ triển lãm trực tuyến nhằm nâng cao ý thức của nhân dân; thể hiện ý chí, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, người dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19.


Giang Đình