11:12, 10/12/2022

Cục Thuế thông báo

Về việc báo giá gói thầu In Biên lai cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu in ấn chỉ, cụ thể:

CỤC THUẾ THÔNG BÁO


Về việc báo giá gói thầu In Biên lai cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu in ấn chỉ, cụ thể:
 


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị in ấn có năng lực báo giá về gói thầu in ấn chỉ nêu trên qua đường bưu điện. Trong đó giá gói thầu đã bao gồm phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, chi phí in bảo mật và các chi phí khác nếu có.


Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư : “ Báo giá in biên lai” Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào ngày 13/12/2022 tính theo dấu bưu điện.


Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.