11:11, 30/11/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022 cho cán bộ, công nhân viên - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Vui lòng truy cập đường link sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-bao-ho-lao-dong-nam-2022-cho-can-bo-cong-nhan-vien-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022 cho cán bộ, công nhân viên - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2022 cho cán bộ, công nhân viên - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường link sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-bao-ho-lao-dong-nam-2022-cho-can-bo-cong-nhan-vien-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: 9 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2022


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Địa chỉ: Văn thư Cảng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng HKQT Cam Ranh


- Người liên hệ: Trần Văn Đông - Phòng Kỹ thuật hạ tầng. (ĐT: 090354 5082)


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.