11:11, 18/11/2022

Cục Thuế thông báo về việc báo giá gói thầu Mua bảo hiểm con người cho công chức, người lao động Cục Thuế năm 2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua bảo hiểm con người cho toàn bộ công chức, người lao động Cục Thuế, cụ thể:

1. Loại bảo hiểm cần mua:


- Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Chết do ốm đau, bệnh tật.


- Bảo hiểm tai nạn con người: Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.


- Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẩu thuật: Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Cục Thuế thông báo


Về việc báo giá gói thầu Mua bảo hiểm con người cho công chức, người lao động Cục Thuế năm 2022


Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu mua bảo hiểm con người cho toàn bộ công chức, người lao động Cục Thuế, cụ thể:


1. Loại bảo hiểm cần mua:


- Bảo hiểm sinh mạng cá nhân: Chết do ốm đau, bệnh tật.


- Bảo hiểm tai nạn con người: Chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.


- Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẩu thuật: Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.


2. Số người: 605 người


Vậy Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị có năng lực báo giá về Cơ quan Cục Thuế qua đường bưu điện.


8 Các đơn vị gửi báo giá chú ý ghi rõ trên bì thư: “Báo giá bảo hiểm con người”8 Thời gian nhận báo giá: chậm nhất vào lúc 09 giờ ngày 24/11/2022 tính theo dấu bưu điện.


8 Địa chỉ nhận báo giá qua đường bưu điện: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, số 17 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại liên hệ: 0258.3824371.